W dn. 7 kwietnia 2018 roku o godz. 10 przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szydłowcu odbyła się uroczystość z udziałem Wiceministra Obrony Narodowej pana Wojciecha Skurkiewicza, Komendanta Głównego ZS st. insp. ZS Romana Burka, członków Komendy Głównej ZS oraz władz samorządowych z burmistrzem Szydłowca na czele.

Komendant Główny ZS zaprosił Wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza jako Głównego Gościa na uroczyste posiedzenie Zarządu ZS w związku z 8. rocznicą obchodów 100-lecia Związku Strzeleckiego, których inauguracja miała miejsce w Szydłowcu w kwietniu 2010 roku kilkanaście dni po tragedii Smoleńskiej.

Uroczystość przed pomnikiem rozpoczęła się złożeniem meldunku wiceministrowi przez dowódcę uroczystości mł. insp. ZS Adama Dłużniaka, z-cę Komendanta Głównego ZS. Następnie odbył się przegląd pododdziału honorowego ZS, odegranie hymnu państwowego oraz powitanie szanownych gości przez Komendanta Głównego ZS. Po przemówieniach Wiceminister Obrony Narodowej pan Wojciech Skurkiewicz odczytał Decyzję MON nr 712 i odznaczył sześcioro członków Związku Strzeleckiego Brązowymi Medalami „Za zasługi dla obronności kraju”.

Odznaczeni zostali:
– Krzysztof Ciupis
– Adam Dłużniak
– Andrzej Górski
– Wiesław Mizerski
– Wojciech Piotrowski
– Marek Tomczyk

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie Ryngrafów Związku Strzeleckiego przez ks. Adama Radzimirskiego. Następnie Komendant Główny ZS wręczył ryngrafy zaczynając od honorowego gościa wiceministra pana Wojciecha Skurkiewicza.

Kontynuując tradycję naszych przodków, Zarząd ZS ustanowił Ryngraf za zasługi dla Związku Strzeleckiego. Ryngraf staje się dla nas „duchową tarczą”, która będzie chronić od wszelkiego zła i świadczyć o naszym patriotyzmie. Ryngraf może być przyznawany członkom ZS i wyróżniającym się osobom, które włożyły znaczny wkład w budowę i rozwój ZS, realizowały testament Największego Polaka – Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz za wybitne osiągnięcia w krzewieniu Kultury Polskiej, działalności patriotycznej, miłości do Ojczyzny i wartości chrześcijańskich.
Na rewersie ryngrafu została wpisana rota Przyrzeczenia Strzeleckiego.

Po uhonorowaniu ryngrafami 20 członków ZS, dowódca uroczystości odczytał Apel Pamięci. Po apelu złożono u stóp pomnika wiązanki kwiatów i odegrano Marsz Pierwszej Brygady. Na koniec odbyła się uroczysta defilada pododdziału honorowego ZS, a dowódca uroczystości zameldował wiceministrowi zakończenie uroczystości.

O godz. 11, po przejściu do siedziby firmy Comes odbyło się kameralne spotkanie zaproszonych gości i władz Związku Strzeleckiego na wielkanocnym poczęstunku. Następnie z udziałem Wiceministra Obrony Narodowej przeprowadzono posiedzenie Zarządu ZS powiększone o grono kadry członków ZS. Omówiono najważniejsze sprawy bieżące organizacji. W tym czasie, na zewnątrz, młodzież strzelecka ZS odbywała szkolenie na kilku punktach nauczania. Były to m. in.: ratownictwo pola walki, bronioznawstwo, łączne czynności do strzelania z karabinka i pistoletu oraz inne.

Komendant Główny ZS zaprosił Wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza na uroczyste posiedzenie Zarządu ZS w związku z 8. rocznicą obchodów 100-lecia Związku Strzeleckiego, których inauguracja miała miejsce w Szydłowcu w kwietniu 2010 roku kilkanaście dni po tragedii Smoleńskiej.

Na koniec, o godz. 13, na zaproszenie burmistrza Szydłowca, odbył się uroczysty obiad w Sali rycerskiej na szydłowieckim zamku. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystego spotkania za pomoc i zaangażowanie.

Artykuł i zdjęcia ZS