78 lat temu rozpoczęła się wywózka rodzin polskich jeńców wojennych mordowanych w Katyniu.

Decyzję o wywózce rodzin polskich oficerów rozstrzeliwanych właśnie w tym czasie  w Katyniu, Charkowie i Kalininie oraz tych przetrzymywanych w więzieniach sowieckich podjęła 2 marca Rada Komisarzy Ludowych.
W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r. rodziny polskich oficerów masowo deportowano w głąb ZSRR. Zesłano wówczas około 61 tysięcy osób, głównie do Kazachstanu. Zesłańców czekała niewolnicza praca, nędza, choroby i głód.

Kolejne deportacje zostały przeprowadzone przez władze sowieckie w czerwcu 1940 r. i pod koniec maja 1941 r. Łącznie według danych NKWD we wszystkich czterech wywózkach zesłano około 330-340 tys. osób.

Ich celem była eksterminacja elit oraz ogółu świadomej narodowo polskiej ludności, miały one rozbić społeczną strukturę, dostarczając jednocześnie totalitarnemu sowieckiemu imperium siłę roboczą. Liczba wszystkich ofiar wśród obywateli polskich, którzy w latach 1939-1941 znaleźli się pod sowiecką okupacją, do dziś nie jest w pełni znana.

Art.JZ, źródło niezalezna.pl