Cele Związku Strzeleckiego

Celem Stowarzyszenia jest: wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym oraz przygotowanie społeczeństwa do obrony Ojczyzny na wypadek konfliktu zbrojnego.

Obszary działań i ich odbiorcy

Sport, turystyka, rekreacja, hobby

sport wyczynowy, profesjonalny, sport amatorski, sport rekreacyjny, rekreacja, wypoczynek;

Kultura, sztuka, tradycja

edukacja kulturalna, animacja społeczno-kulturalna, organizacja konferencji, lokalnych wydarzeń kulturalnych świąt i festynów;

Edukacja, wychowanie

edukacja dzieci i młodzieży, działalność wychowawcza i informacyjna dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań;

Ratownictwo, bezpieczeństwo, obronność

pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych, porządek, bezpieczeństwo publiczne, obronność państwa;

Rozwój lokalny

animowanie działań wspólnot lokalnych, promocja regionu;
Wsparcie dla organizacji pozarządowych
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, promocja organizacji, pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych;

Działalność międzynarodowa

działalność na rzecz integracji europejskiej, pomoc Polonii i Polakom za granicą, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

W ponad dwudziestoletniej działalność naszego Stowarzyszenia w III RP widzimy nieustanną konieczność pracy u podstaw, zwłaszcza wychowywania dzieci i młodzieży.

Cele Związku Strzeleckiego zostały zapisane w statucie w rozdziale 2 (patrz Statut ZS)