Skrypty szkoleniowe Związku Strzeleckiego

1. Poradnik Strzelca cz. 1 – dostępny dla wszystkich strzelców1

2. Poradnik Strzelca cz. 2 – dostępny dla wszystkich strzelców1

3. Poradnik Dowódcy (Metodyka Szkolenia) – dostępna tylko dla dowódców2

4. Poradnik Dowódcy cz. II – dostępna tylko dla dowódców2


1 – do pobrania z FW (forum wewnętrznego dostępnego dla wszystkich strzelców ZS).
2 – do pobrania z forum z działu dla podoficerów.

Dodaj komentarz