ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU STRZELECKIEGO
 

Korespondencje kierować:

ZWIĄZEK STRZELECKI
26-610 RADOM
Rynek 15

można również kontaktować się,
drogą elektroniczną i telefonicznie:

st. insp. ZS Roman BUREK – Komendant Główny Związku Strzeleckiego (Prezes)
e-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl
telefon: 604 219 765

Zarząd Główny Związku Strzeleckiego:

Roman BUREK Komendant Główny (Prezes)
Krzysztof BIŃKOWSKI Członek Zarządu Głównego
Rafał BOCIĄG
Członek Zarządu Głównego
Grzegorz BUCZEK Członek Zarządu Głównego
Błażej KOŁODZIEJ Członek Zarządu Głównego
Wojciech KOZAK Członek Zarządu Głównego
Jakub MAJKA Członek Zarządu Głównego

Główna Komisja Rewizyjna ZWIĄZKU STRZELECKIEGO:

Mateusz WAŁĘKA
Patryk RASAŁA
Paweł WYKA