PRZYRZECZENIE STRZELECKIE

Ja ………………………

wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego przyrzekam i ślubuję:

Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nad wszystko inne, wyższe dla mnie będzie;

niepodległości Jej zawsze bronić gotów będę do ostatniej kropli krwi;

służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu,

a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam i ślubuję:

powinności moje, jako członka Związku Strzeleckiego z dobrą wolą i wiarą wypełniać;

prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać;

rozkazy przełożonych w Związku Strzeleckim karnie i chętnie wykonywać.

Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem,

że tych przyrzeczeń dotrzymałem – przysięgam,

a przysięgę moją stwierdzam uroczystym słowem honoru żołnierza, obywatela i wolnego uczciwego człowieka.

 

Tak mi dopomóż Bóg.