Programy szkoleniowe Związku Strzeleckiego

1. Program Szkolenia Podstawowego (PSP) – dostępny dla wszystkich strzelców1.

2. Program Szkolenia Orląt (PSO) – dostępny dla wszystkich strzelców1.

3. Kurs Podoficerski (KP) – dostępny tylko dla dowódców2.


1 – do pobrania z FW (forum wewnętrznego dostępnego dla wszystkich strzelców ZS).
2 – do pobrania z forum z działu dla podoficerów.

Dodaj komentarz