Prawo Orląt

  1. Kocham Polskę i pragnę służyć Jej wszystkimi siłami.
  2. Dbam o honor i dobre imię orląt.
  3. Jestem dobrym synem i kolegą.
  4. Pokonuję wytrwale wszystkie trudności.
  5. Jestem odważny w słowie i czynie.
  6. Chcę być pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem