Do Związku Strzeleckiego mogą wstępować: dzieci, młodzież oraz dorośli. Członkiem ZS mogą zostać obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy akceptują Statut, złożą deklarację członkowską, posiadają odpowiednie warunki moralne i fizyczne.

Orlęta w wieku 10-16 lat mogą za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych należeć do ZS. Patrz zakładka Orlęta ZS.

Członkowie ZS dzielą się na członków:

 • zwyczajnych (czynnych),
 • honorowych.

Członek zwyczajny wraz z złożeniem Przyrzeczenia Strzeleckiego otrzymuje pierwszy stopień strzelecki – strzelec.

Do Związku Strzeleckiego mogą należeć:

 • żołnierze służby czynnej i żołnierze rezerwy,
 • funkcjonariusze służb mundurowych,
 • harcerze,
 • członkowie grup survivalowych,
 • członkowie grup rekonstrukcji historycznych,
 • członkowie grup ASG.

Zapewniamy swoim członkom:

 • udział w szkoleniach o charakterze strzeleckim i proobronnym często na obiektach wojskowych oraz przygotowanych w dowolnym charakterze (zgodnie z prawem i obyczajem stosowanym w ZS),
 • podwyższenie sprawności fizycznej, HIIT (ang. High Intensity Interval Training),
 • doskonalenie umiejętności strzeleckich,
 • pogłębianie wiedzy historycznej
 • praktyczny udział w badaniach historycznych,
 • wydawaniem książek i pisaniem prac naukowych,
 • zostaniesz się aktywnym uczestnikiem zdobywania wiedzy i umiejętności, a także różnych form organizacyjnych.

Poniżej przedstawiamy wzory dokumentów do pobrania w dwóch wersjach (*doc i *pdf):

 • wzór deklaracji członkowskiej,
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych,
 • Przyrzeczenie Strzeleckie w Związku Strzeleckim,
 • Przyrzeczenie Strzeleckie osobiste.

 

[LINK] – Deklaracje członkowskie do pobrania

Przyrzeczenie Strzeleckie – osobiste

Przyrzeczenie Strzeleckie w Związku Strzeleckim