Szanowni Rodzice Opiekunowie!

W dziale przeznaczonym dla osób, którzy nie posiadają informacji o naszej organizacji, a posiadają kontakt poprzez swoje dzieci, przedstawiamy ogólną informację nt. stowarzyszenia Związek Strzelecki.

Związek Strzelecki jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym oraz kontynuatorem Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Związek Strzelecki, powstał po raz trzeci w 1994 roku z inicjatywy trzydziestu założycieli związanych ideowo z podziemiem solidarnościowo-piłsudczykowskim. Wniosek o jego zalegalizowanie został złożony w dniu 13 grudnia 1994 roku sygnatura akt 66/94. W dniu 26 kwietnia 1995 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu zarejestrował pod nazwą „Związek Strzelecki”, siedziba Radom, (Stowarzyszenie rok rejestracji 1994). Związek Strzelecki posiada od 11.08.2005 roku numer KRS 0000239467. Minister Obrony Narodowej w dnia 6 III 2012 roku podpisał umowę z Związkiem Strzeleckim.

Związek Strzelecki działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, innych ustaw oraz zatwierdzonym Statucie przez Sąd.

Celem Stowarzyszenia jest: wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym oraz przygotowanie społeczeństwa do obrony Ojczyzny na wypadek konfliktu zbrojnego.

Związek Strzelecki  zrzesza osoby o nieposzlakowanej opinii:

  • członków zwyczajnych i honorowych; od 16 roku życia, uznających Statut ZS,
  • weteranów, byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych,
  • osoby niepełnosprawne,
  • Orlęta – osoby w wieku 10-16 lat mogą za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych należeć do ZS. Osoby te nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

Związek Strzelecki zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000239467.

Młodzież należąca do Związku Strzeleckiego szkoli się w następującym zakresie:

musztra, łączność, taktyka zielona, taktyka czarna, pierwsza pomoc przedmedyczna, OPBMR, walka wręcz, terenoznawstwo, SERE, Survival, działania interwencyjne i kryzysowe

Związek Strzelecki nie zatrudnia pracowników, wszyscy członkowie pracują społecznie, stowarzyszenie utrzymuje się dzięki darowiznom, dotacjom, grantom i wpłatom członków.

Posiadamy podpisane porozumienie z MON z dnia 6 III 2012 roku.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć naszą działalność prosimy o wpłaty na rachunek bankowy Pekao SA 92 1240 3259 1111 0011 0164 6142.