1 zł – roczna składka członkowska obejmuje: uczniów, studentów, emerytów, rencistów i inwalidów oraz osoby niepracujące;

10 zł – roczna składka członkowska obejmuje osoby pracujące.

Poniżej uchwała w sprawie składek członkowskich z dnia 12 lutego 2021 roku.

UCHWAŁA NR 2/2021 Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego z dnia12 II 2021 r.

w sprawie określenia trybu, terminu, sposobu i warunków opłacania rocznej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Związek Strzelecki