Numer KRS: 0000239467
Nr rachunku bankowego:   92 1240 3259 1111 0011 0164 6142
NIP: 725-190-88-64 REGON 670225935


Biuro Zarządu:

Związek Strzelecki
Rynek 15
26-610 Radom

E-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl

Kontakt telefoniczny: 604 219 765


Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi:

Adres e-mail
komendant@zwiazek-strzelecki.pl

Kontakt telefoniczny
Kontaktowy numer telefoniczny: 604 219 765