Przyrzekam postępować stale według Prawa Orląt,
aby stać się godnym tych Orląt,
które przelaną swą krwią serdeczną
wskazały nam, jak kochać ziemię ojczystą,
jak żyć dla niej i umierać.

Każda osoba składająca Przyrzeczenie Orląt ZS ma prawo do dopowiedzenia słów:
„Tak mi dopomóż Bóg”