Kodeks Etyki Związku Strzeleckiego – wersja PDF

Kodeks Etyki Związku Strzeleckiego
(Najważniejsze informacje)

Kodeks etyki to zbiór wartości i zasad postępowania, dzięki którym jesteśmy liderami pośród organizacji proobronnych.
Związek Strzelecki wspiera Was w rozwijaniu i stosowaniu w praktyce wartości, wizji i rozwoju. Dostarczamy niezbędne narzędzia i służymy pomocą.

DEWIZĄ Związku Strzeleckiego jest: PARTNERSTWO ROZWÓJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

PARTNERSTWO – utożsamiamy się z Związkiem Strzeleckim z lat 1910-1914 i 1919-1939, efektywnie i twórczo współpracujemy, w każdym obszarze działania: na rzecz społeczeństwa, sympatyków i partnerów, budujemy najlepsze relacje oparte na szacunku i w oparciu o hasło BÓG-HONOR-OJCZYZNA.
Stosujemy tę wartość w praktyce:

 • identyfikujemy się z celami organizacji i naszą codzienną pracą wspieramy ich organizację,
 • szanujemy swoich współpracowników, zakładając ich dobre intencje,
 • wspieramy innych i pomagamy im w działaniu,
 • angażujemy swoich członków do realizacji zadań, zapewniając efektywność.

ROZWÓJ – ciągle doskonalimy organizację, procesy i adaptację, szukamy innowacji i odważnie wprowadzamy zmiany.
Stosujemy tę wartość w praktyce:

 • aktywnie poszukujemy nowych rozwiązań i mamy odwagę zgłaszać propozycje zmian,
 • doceniamy wszystkie pomysły starszych i młodszych członków ZS,
 • dzielimy się nieodpłatnie swoją wiedzą i doświadczeniem,
 • stale się rozwijamy, by być jeszcze lepszym wsparciem, dla organizacji i każdej osoby.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – dbamy o bezpieczeństwo i rozwój polskich miast i wsi, o zrównoważony rozwój terenowych Oddziałów ZS, działamy uczciwie w imię dobra wspólnego.
Stosujemy tę wartość w praktyce:

 • odpowiedzialnie podchodzimy do realizacji naszych zadań z zakresu obronności,
 • dbamy o wspólne bezpieczeństwo, zgłaszamy sytuacje niebezpieczne i naruszenia,
 • dbamy o reputację organizacji, jesteśmy jej ambasadorami,
 • utrzymujemy przejrzyste relacje oparte na uczciwości i wzajemnym zaufaniu.

Zasady postępowania to drogowskaz do realizacji naszych celów.
NASZA ORGANIZACJA

 • jesteśmy tutaj dla naszych członków, kandydatów i sympatyków,
 • dbamy o zdrowie i właściwe przygotowanie naszych członków,
 • dbamy o zrównoważony, bezpieczny rozwój ZS.

OSOBY W NASZYM STOWARZYSZENIU

 • dbamy o przyjazne relacje,
 • doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę,
 • poszanowanie osobiste i materialne jest naszym priorytetem.

UCZCIWE RELACJE ZEWNĘTRZNE

 • dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi,
 • budujemy zaufanie informując o naszej działalności,
 • tworzymy zbiór wartości i zasad postępowania, dzięki którym jesteśmy pozytywnie zauważalni w małych ojczyznach.

UCZCIWOŚĆ W NASZYM STOWARZYSZENIU

 • konkurujemy uczciwie,
 • nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań,
 • odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami organizacji.

EFEKTY STOSOWANIA PRZYJĘTYCH W ZS WARTOŚCI I ZASAD TO:

 • skuteczna realizacja celów,
 • bezpieczny i zrównoważony rozwój,
 • dobre relacje i zaufanie interesariuszy,
 • efektywna współpraca,
 • bezpieczne i przyjemne środowisko współpracy,
 • przyjazna atmosfera pełnionych obowiązków.

Przestrzeganie w Związku Strzeleckim wartości i zasad jest niezwykle ważne, dlatego w sytuacjach, w których zauważymy działania mogące zaszkodzić Stowarzyszeniu lub poszczególnym jego członkom, zawsze reagujemy. Można to zrobić pod numerem telefonu: 604219765 i pod adresem e-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl