Regulamin Tworzenia Oddziałów Związku Strzeleckiego w terenie 2022

ikona PDF Regulamin Tworzenia Oddziałów Związku Strzeleckiego w terenie 2022 – wersja PDF

ikona PDF załącznik nr 1 – wniosek przykładowy wzór Komitetu Założycielskiego Oddziału – wersja PDF
ikona DOC załącznik nr 1 – wniosek przykładowy wzór Komitetu Założycielskiego Oddziału – wersja DOCX

ikona PDF załącznik nr 2 – przykładowy protokół ZZO – wersja PDF
ikona DOC załącznik nr 2 – przykładowy protokół ZZO – wersja DOCX

ikona PDF załącznik nr 3 – lista obecności ZZO – wersja PDF
ikona DOC załącznik nr 3 – lista obecności ZZO – wersja DOCX

ikona PDF załącznik nr 4 – zgoda na kandydowanie do Zarządu Oddziału – wersja PDF
ikona DOC załącznik nr 4 – zgoda na kandydowanie do Zarządu Oddziału – wersja DOCX

ikona PDF załącznik nr 5 – zgoda na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej Oddziału – wersja PDF
ikona DOC załącznik nr 5 – zgoda na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej Oddziału – wersja DOCX

ikona PDF załącznik nr 6 – zgoda na przekazanie PESEL do KRS – wersja PDF
ikona DOC załącznik nr 6 – zgoda na przekazanie PESEL do KRS – wersja DOCX

ikona PDF załącznik nr 7 – zgoda na przekazanie PESEL do organu nadzoru – wersja PDF
ikona DOC załącznik nr 7 – zgoda na przekazanie PESEL do organu nadzoru – wersja DOCX

ikona PDF załącznik nr 8 – oświadczenie o adresie do doręczeń – wersja PDF
ikona DOC załącznik nr 8 – oświadczenie o adresie do doręczeń – wersja DOCX

ikona PDF załącznik nr 9 – oświadczenie Komendanta Oddziału Zwykłego – wersja PDF
ikona DOC załącznik nr 9 – oświadczenie Komendanta Oddziału Zwykłego – wersja DOCX

ikona PDF załącznik nr 10 – oświadczenie Komendanta Oddziału Samodzielnego – wersja PDF
ikona DOC załącznik nr 10 – oświadczenie Komendanta Oddziału Samodzielnego – wersja DOCX

ikona PDF załącznik nr 11 – zawiadomienie o powołaniu Oddziału ZS – wersja PDF
ikona DOC załącznik nr 11 – zawiadomienie o powołaniu Oddziału ZS – wersja DOCX

ikona PDF przykładowa uchwała ZZO nr 1 w sprawie akceptacji Statutu Związku Strzeleckiego – wersja PDF
ikona DOC przykładowa uchwała ZZO nr 1 w sprawie akceptacji Statutu Związku Strzeleckiego- wersja DOCX

ikona PDF przykładowa uchwała ZZO nr 2 w sprawie wyboru Zarządu Oddziału – wersja PDF
ikona DOC przykładowa uchwała ZZO nr 2 w sprawie wyboru Zarządu Oddziału- wersja DOCX

ikona PDF przykładowa uchwała ZZO nr 3 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Oddziału na kadencję – wersja PDF
ikona DOC przykładowa uchwała ZZO nr 3 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Oddziału na kadencję- wersja DOCX

ikona PDF przykładowa uchwała ZZO nr 4 w sprawie założenia Samodzielnego/Zwykłego Oddziału Związku Strzeleckiego – wersja PDF
ikona DOC przykładowa uchwała ZZO nr 4 w sprawie założenia Samodzielnego/Zwykłego Oddziału Związku Strzeleckiego- wersja DOCX

ikona PDF przykładowa uchwała ZZO nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję – wersja PDF
ikona DOC przykładowa uchwała ZZO nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję- wersja DOCX

ikona PDF przykładowa uchwała ZZO nr 6 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału – wersja PDF
ikona DOC przykładowa uchwała ZZO nr 6 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału- wersja DOCX

Przykładowe dokumenty pierwszego posiedzenia Zarządu Oddziału

ikona PDF przykładowy protokół pierwszego posiedzenia Zarządu Oddziału – wersja PDF
ikona DOC przykładowy protokół pierwszego posiedzenia Zarządu Oddziału- wersja DOCX

Przykładowy protokół pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału

ikona PDF przykładowy protokół pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału – wersja PDF
ikona DOC przykładowy protokół pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału – wersja DOCX