Deklaracje członkowskie dla członków Związku Strzeleckiego

Deklaracje dla członków Związku Strzeleckiego, zatwierdzone UCHWAŁĄ NR 5/2024 ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU STRZELECKIEGO z dnia 24 marca 2024 r.

Załącznik Nr 1 Deklaracja Członka Honorowego

    

Załącznik Nr 2 Deklaracja Członka Zwyczajnego pełnoletniego

    

Załącznik Nr 3 Deklaracja Członka Zwyczajnego niepełnoletniego

    

Załącznik Nr 4 Deklaracja Orląt