Walne Zebranie członków Związku Strzeleckiego w dniu 26 września podtrzymało decyzję Zarządu Głównego w sprawie przeniesienia obchodów 110. rocznicy powstania Związku Strzeleckiego (1910) organizując je wraz z organizacją obchodów 107. rocznicy bitwy pod Laskami, Anielinem i Brzustowem oraz XXX Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski na dzień 22-24 października 2021 roku

Zarząd Główny decyzję zmiany terminu obchodów i marszu podjął w związku z występującymi obostrzeniami związanymi z CORONAVIRUSEM. Walne Zebranie uznało, zasadnym przełożenie obchodów na inny termin, w którym uczczenie jubileuszu 110. rocznicy powstania Związku Strzeleckiego (1910) będzie miało lepszą oprawę.

Roman Burek