Uczczenie jubileuszu 110. rocznicy powstania Związku Strzeleckiego 1910

Walne Zebranie członków Związku Strzeleckiego w dniu 26 września podtrzymało decyzję Zarządu Głównego w sprawie przeniesienia obchodów 110. rocznicy powstania Związku Strzeleckiego (1910) organizując je wraz z organizacją obchodów 107. rocznicy bitwy pod Laskami, Anielinem i Brzustowem oraz XXX Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski na dzień 22-24 października 2021 roku

Zarząd Główny decyzję zmiany terminu obchodów i marszu podjął w związku z występującymi obostrzeniami związanymi z CORONAVIRUSEM. Walne Zebranie uznało, zasadnym przełożenie obchodów na inny termin, w którym uczczenie jubileuszu 110. rocznicy powstania Związku Strzeleckiego (1910) będzie miało lepszą oprawę.

Roman Burek


Tagi:

 • Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”
  Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”.Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII. Finał konkursu – rozpocznie się w piątek 20 października 2023 roku o godzinie 9:00 […]


 • Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski
  Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski

  Szanowni Państwo! W tym roku przypada 109. rocznica Bitwy pod Laskami–Anielinem, za rok będziemy organizować Jubileusz 110. rocznicy Bitwy. Nasze przedsięwzięcie uzyskało patronat honorowy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Bardzo się cieszę, że samorządy lokalne, firmy i szkoły oraz środowiska piłsudczykowskie i strzeleckie kultywują tę piękną tradycję. Składam wyrazy uznania […]


 • Wręczenie odznaki honorowej
  Wręczenie odznaki honorowej

  Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek wręczył odznaki honorowe. Podczas trwania „Kadrówki” za zgodą Organizatora w imieniu Związku Strzeleckiego miałem ten zaszczyt szczególny, wręczyć odznaki honorowe: w Słomnikach 6 sierpnia, Złotą nr 2 Odznakę Zasługi Związku Strzeleckiego Panu Leszkowi Marcinkiewiczowi współzałożycielowi i wieloletniemu Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego oraz Złotą nr 3 Odznakę Zasługi Związku […]