W dniu 26 września w Popowie koło Częstochowy egzaminem oraz częścią praktyczną podsumowano organizowany dla członków zwyczajnych Związku Strzeleckiego Kurs Kadry Dowódczej i Kadry Orlęcej. Z 30 wydelegowanych osób, którzy przystąpili do każdego z kursów, egzaminy zdało 18 uczestników. Przedział punktowy jaki należało zdobyć, aby pozytywnie zaliczyć egzamin, to: 70% ocena dostateczna, 80% ocena dobra i ponad 90% ocena bardzo dobra.

Zwołane Walne Zebranie członków Związku Strzeleckiego przyjęło sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 rok.

Na zakończenie wręczono medale KEN dla 5 członków ZS oraz dokumenty potwierdzające przyznanie medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dla 6 członków ZS. Jak informuje Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa  Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, o okolicznościach wręczenia odznaki medalu osoby wyróżnione zostaną poinformowane odrębnym pismem. Z informacji uzyskanych od urzędników Ministerstwa medale są jeszcze w produkcji.

Roman Burek