Informujemy że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Związku Strzeleckiego

Poprzedni numer rachunku tj. 18 2130 0004 2001 0351 3991 0001
stał się nie aktualny,

natomiast nowy poprawny rachunek to 92 1240 3259 1111 0011 0164 6142
Bank Pekao S. A. Wszelkie wpłaty należy kierować na nowy rachunek bankowy.