III  Szydłowiecki Rajd Rowerowy dla Niepodległej

 

Zaplanowano dwie trasy rajdu:

60 km – dla Ciebie i rodziny

100 km – dla „profesjonalistów” i wytrwałych.

Uczestnicy mają do pokonania trasę 60 km lub 100 km po drogach ziemi szydłowieckiej.
Zakończenie rajdu planowane jest na Szydłowieckim Zamku.

 

Start Honorowy planowany jest w dnu 3 października 2020 r. o godzinie 9.00 Rynek Wielki

Ze względu na zainteresowanie kolejnym Rajdem Dla Niepodległej w Szydłowcu, Organizatorzy postanowili podjąć organizację Rajdu w dniu 3 października 2020 roku. Oczywiście ze względów na panującą pandemię COVID-19 i wynikające z przepisów GIS zalecenia przyjęto nieco inny format organizacyjny.

 

Honorowego startu dokonał Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman Burek

 

Pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia jest Andrzej Jarzyński były burmistrz, z którym miałem okazję współrządzić Szydłowcem jako radny rady miejskiej w Szydłowcu 1998-2010.

 

Tekst: Roman Burek

Zdjęcia: Marcin Banaszczyk – redaktor naczelny portalu www.naszszydlowiec.pl