W dniu 2 kwietnia Kielce gościły najwyższych rangą przedstawicieli Związku Strzeleckiego i Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego.

Z inicjatywy Władz obu stowarzyszeń doszło w Kielcach do oczekiwanego merytorycznego spotkania zjednoczeniowego.
Na spotkaniu poruszono daleko idące kwestie zjednoczenia. Z ważniejszych spraw uzgodniono: logo, nowego orła, stopnie strzeleckie, czy choćby sprawy administracji terenowej, funkcjonowania struktur terenowych, programów szkolenia oraz wiele innych.
Spotkanie udokumentowano wspólną fotografią.

Przypomnijmy, że zjednoczenie jest efektem zawiązanej współpracy obu stowarzyszeń oraz podpisanej Konfederacji Zjednoczeniowej z dnia 5 grudnia 2014 roku, która miała miejsce w Sulejówku.

Autor artykułu: Roman Burek

Autor zdjęć: Piotr Panek