W dniu 2 kwietnia 2016 roku odbyło się kolejne szkolenie nakielskiego oddziału Związku Strzeleckiego. W szkoleniu wzięli udział członkowie oddziału, kandydaci, osoby nie zrzeszone oraz członkowie Stowarzyszenia Rota Nakielska.
Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Rota Nakielska oraz Jednostka Ratownictwa Specjalnego z Kowalewka. Większość szkolenia odbyła się w gościnnych progach Jednostki z Kowalewka.

Szkolenie było podzielone na dwa etapy: w pierwszym etapie szkolenie prowadzili instruktorzy z Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku, a w drugim instruktorzy nakielskiego oddziału Związku Strzeleckiego, będący jednocześnie członkami Roty Nakielskiej.
W przerwie szkolenia ćwiczący posilili się grochówką. Na koniec szkolenia odbyła się prezentacja gawędy historyczno-literackiej pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – najodważniejszy człowiek świata”. Gawędę zaprezentowała Pani Małgorzata Jarocińska.

W trakcie szkolenia odbył się kompleksowy trening fizyczno-kondycyjny oraz odbyło się strzelanie z kbk AK.
Ćwiczący zapoznali się ponadto z:
– sposobami ewakuacji rannych,
– metodami pokonywania przeszkód terenowych,
– nawiązywania łączności i prowadzenia korespondencji radiowej,
– pokonywania otwartego terenu w kontakcie ogniowym z nieprzyjacielem,
– zajmowaniem dogodnych stanowisk ogniowych, prowadzenia obserwacji i minimalizowania strat własnych na skutek prowadzenia ognia przez przeciwnika,
– budową i zasadami bezpiecznego użycia granatów ręcznych (ćwiczący wykonali oceniane rzuty granatem ćwiczebnym na odległość zza ukrycia).

Przyszłym instruktorom nakielskiego oddziału Związku Strzeleckiego zaprezentowano zagadnienia z metodyki szkolenia Wojsk Lądowych, prowadzenia zajęć na punktach nauczania oraz omówiono dokumentację szkoleniową obowiązującą prowadzących zajęcia.

Na ostatniej zbiórce kończącej zajęcia nagrodzono następujących członków nakielskiego oddziału za zaangażowanie i wyniki w szkoleniu:
– kandydata Tymoteusza Popiela okolicznościową tabliczką z grawerem wręczoną przez Komendanta Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku Pana Krzysztofa Napieralskiego,
– strzelca ZS Marcina Madzińskiego wyróżnieniem w rozkazie. Wyróżnienia dokonał Komendant nakielskiego oddziału Związku Strzeleckiego.

Uczestnicy szkolenia dziękują instruktorom Jednostki Ratownictwa Specjalnego z Kowalewka i Pani Małgorzacie za poświęcony czas.