W piątek 8 kwietnia, przy pomniku Ignacego J. Paderewskiego, odbyła się uroczystość wstąpienia uczniów klas mundurowych LO oraz kandydatów indywidualnych w szeregi Związku Strzeleckiego.

Historia Związku Strzeleckiego sięga 1910 r., ponieważ właśnie wtedy we Lwowie powstała paramilitarna organizacja będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Funkcję Komendanta pełnił Józef Piłsudski. I właśnie do tych tradycji wychowania patriotyczno-militarnego postanowiła nawiązać młodzież z gminy Strzegom.

Na zaproszenie dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu Tomasza Marczaka oraz Komendanta Oddziału Strzegom ZS sierż. ZS Emila Kołakowskiego w uroczystości wzięli udział znamienici goście: Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman Burek, burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, wicestarosta powiatu świdnickiego Zygmunt Worsa, Małgorzata Misiaczek z wydziału oświaty starostwa powiatowego w Świdnicy, zastępca dyr. SCK Krzysztof Kalinowski, płk Adam Duś, ppłk Mariusz Krzak, ppłk Krzysztof Kowalski, mjr Mikołaj Fojna, sierż. Jan Kłuska, st. chor. szt. Marcin Cedro, a także: sołtys Jaroszowa Zbigniew Kołodziej, prezes OSP Jaroszów Zdzisław Belica, Eugeniusz Stodolak z „Pancernych Strzegom”. Na uroczystości nie zabrakło również rodziców, uczniów i mieszkańców Strzegomia.

Uroczystość zaprzysiężenia strzelców poprowadził sierż. ZS Emil Kołakowski, na podstawie restrykcyjnego ceremoniału strzeleckiego. Przysięgę od młodzieży odebrał Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman Burek, a tekst przysięgi, którą powtarzali kandydaci, odczytał mjr Mikołaj Fojna:

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego przyrzekam i ślubuję…

…Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem, że tych przyrzeczeń dotrzymam – przysięgam, a przysięgę moją stwierdzam uroczystym słowem honoru żołnierskiego, obywatela i wolnego, uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg”.

Dopełnieniem uroczystości była defilada oddziałów strzeleckich, która poprowadził zastępca Komendanta Oddziału Strzegom ZS st. strz. ZS Błażej Kołodziej.

Ceremonia przysięgi strzeleckiej wywarła na zgromadzonych gościach ogromne wrażenie. Wicestarosta Zygmunt Worsa pogratulował młodzieży organizacji uroczystości oraz życzył bardzo dobrych wyników w nauce i w osiąganiu umiejętności żołnierskich. Komendant Główny Roman Burek podkreślił wagę edukacji patriotycznej kolejnych pokoleń Polaków oraz rolę organizacji proobronnych we współczesnym świecie.

„Dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć dzięki wspaniałej postawie młodzieży oraz wielkim pasjonatom edukacji patriotycznej i wojskowej: Erykowi Bendigowi i Emilowi Kołakowskiemu. Dziękuję również wszystkim, którzy przybyli, aby dopingować i wspierać naszą młodzież w ich wspaniałych wyborach. Ze szczególnym wzruszeniem patrzyłem na obecność rodziców, babć i dziadków, którzy nie kryli swoich emocji” – dodaje dyr. LO Tomasz Marczak.

Dziękujemy wszystkim osobom, którzy wsparli nasze zamierzenie!

Autor tekstu: Błażej Kołodziej

zdjęcia: LO Strzegom, Otinta Foto, Jacek Fornal, Zbigniew Kołodziej oraz własne