Członkowie Związku Strzeleckiego oddziału Toruń uczestniczyli w kursie łączności organizowany przez CENTRALNE WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI, który odbył się w dniach 18-20 maja w Centrum łączności i informatyki w Zegrzu (CSŁiI).

Kursanci kursu szkoleni byli z zakresu:
– zasad nawiązywania łączności
–  obsługi oraz programowania radiostacji R-3501 oraz RRC-9211
– zapoznali się z polowym sprzętem łączności, zasadami oraz budową linii kablowej.

Dzień szkoleniowy zaczynał się od zaprawy porannej, śniadania, zajęciami od 8 do 15, obiadem I kolacja wraz z czasem na dbanie o własną sprawność fizyczną.

Zajęcia odbywały się na terenie jednostki wojskowej oraz na pobliskim poligonie, gdzie kursanci mieli okazję zbudować linię kablową oraz nawiązać łączność z innymi abonentami.

Na kurs przyjechali również członkowie innych organizacji proobronnych.

Kurs zakończył się uroczystą ceremonią wraz z wręczeniem certyfikatów i drobnych upominków oraz  powrotem uczestników kursu do domu.

Dzięki profesjonalizmowi instruktorów strzelcy zakończyli kurs z oceną pozytywną.

 

 

art. i zdjęcia własne