W dn. 16 czerwca członek naszej organizacji, mł. insp. ZS Adam DŁUŻNIAK a od niedawna również podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, wstąpił do prestiżowej organizacji, jaką jest Związek Oficerów Rezerwy RP. Uroczyste przyjęcie do tego stowarzyszenia nastąpiło podczas zjazdu w Czosnowie k. Warszawy.

Podczas uroczystości Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman BUREK wraz z mł. insp. ZS Adamem DŁUŻNIAKIEM wręczyli Prezesowi ZOR RP płk. rez. Alfredowi KABACIE Ryngraf Związku Strzeleckiego.

Nasza organizacja współpracuje ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP, ma podpisane porozumienie, a wielu naszych strzelców jest również członkami ZOR RP. Podobny zakres działalności obu stowarzyszeń sprawia, że pole do współpracy jest duże i daje nadzieję na długofalową współpracę.