W dniu 17 września na terenie kompleksu sportowego w Mniowie, odbyło się uroczyste ślubowanie kandydatów wstępujących w szeregi kieleckiego oddziału Związku Strzeleckiego. Rotę Przyrzeczenia Strzeleckiego oraz oprawę uroczystości prowadził inicjator i założyciel kieleckiego oddziału sekc. ZS Zbigniew Krakowiak, natomiast Przyrzeczenie Strzeleckie na wierność Rzeczpospolitej odebrał sam Komendant Główny ZS st. insp. ZS Roman Burek.
Kandydaci na strzelców złożyli przysięgę na sztandar AK, wypowiadając m. in. słowa „niepodległości jej zawsze bronić gotów będę do ostatniej kropli krwi, służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej”, w obecności Komendantów Okręgów: I OS komp. ZS Wiesława Mizerskiego, III OS komp. ZS Lecha Marczaka oraz członków Oddziałów: Radom, Szydłowiec, Puławy, Lublin i Kielce.
Po części oficjalnej odbył się towarzyski mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy ww okręgami oraz warsztaty strzelania z łuku i broni pneumatycznej. Na zakończenie imprezy uczestnicy przy zorganizowanym grillu wymieniali się swoimi wrażeniami i nawiązywali nowe znajomości.
artykuł: st. strz. ZS Łukasz Królik
foto: Marlena Jarek