W dniach 17-18 września odbyły się wspólne zajęcia dobowe Oddziałów Wrocław oraz Świdnica. Po krótkiej odprawie w siedzibie Komendy Oddziału Świdnica i wprowadzeniu w plan sytuacyjny Oddziały przemieściły się w rejon rozpoczęcia zajęć. Plan operacyjny na najbliższe 24 godziny zakładał wykonanie szeregu zadań oraz wykonanie zwiadu w sposób nie zauważony a w szczególności udanie się w punkty Oscar oraz Papa i przygotowanie zasadzki na wykrytą wrogą jednostkę. Oddziały zostały podzielone na dwie drużyny bojowe Whisky i Sierra w których zostali wyznaczeni dowódcy oraz radionawigatorzy. Plan zakładał komunikację radiową tylko w sytuacjach awaryjnych. Szczegóły częstotliwości oraz wywołań zostały podane na odprawie. Po zrealizowaniu pierwszego zadania Oddziały udały się na punkt zborny skąd udały się na teren bezpieczny gdzie zostało rozbite obozowisko podczas którego zostały przypomniane zasady bytowania w warunkach bojowych oraz SERE.
Były to już drugie wspólne działania dolnośląskich Oddziałów w przyszłości planowane są kolejne.