W niedzielę 18 września już po raz XIII odbyły się Uroczystości Religijno – Patriotyczne w Rusku. Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta, której przewodził JE ks.prof.dr hab. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki, w otwartym po remoncie Kościele w Rusku. Po Eucharystii zaproszeni goście, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz poczty sztandarowe udały się pod Pomnik wspominający więźniów politycznych OPW w Rusku. Zgodnie z niepisaną tradycją, wzięła w nich udział delegacja Oddziału Strzegom ZS, która wspólnie z żołnierzami 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia wystawiła wartę honorową pod pomnikiem ofiar „Golgoty komunizmu” – Ośrodka Pracy Więźniów w Rusku, a także odpowiadała za składanie wiązanek przez zaproszonych gości. Zaszczytem dla nas była możliwość rozmowy z ostatnim z żyjących więźniów obozu – Panem Kapitanem Tadeuszem Kazimierzem Mrozem, który opowiadał o trudach obozowego życia, w czasach, gdy w kraju postrach siał stalinowski terror.