16 lipca 2017 r. delegacja Związku Strzeleckiego uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych szczątków ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”, dowódcy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Lubelszczyźnie.

Delegację ZS stanowili: st. komp. Lech Marczak, sekc. Wojciech Szynkora i sekc. Kamil Wolanin z oddziału Lublin ze Sztandarem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koła w Kazimierzu Dolnym.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w kościele św. Ludwika we Włodawie, której przewodził biskup siedlecki Kazimierz Gurda.  Przed rozpoczęciem nabożeństwa głos zabrał wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, który w imieniu organizatorów przywitał przybyłych gości. Podkreślił, że uroczystości pogrzebowe, na które przybyli, są również manifestacją wiary i patriotyzmu. Homilię podczas Mszy Św. wygłosił kapelan Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Inspektoratu Radzyń, ks. Zbigniew Rozmysł, który stwierdził m.in., że poznanie historii postaci Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” zasiało w jego sercu ziarno patriotyzmu.

Po zakończeniu nabożeństwa przeczytano listy okolicznościowe. W imieniu Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, list odczytał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowej, Paweł Soloch. Kilka słów do zebranych skierował również Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński, którego reprezentował poseł Piotr Olszówka. Od Premier Beaty Szydło i Jarosława Kaczyńskiego listy odczytała posłanka Beata Mazurek. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, list przeczytał doradca szefa resortu kultury Kacper Sakowicz. Do przybyłych na uroczystości swoje słowa skierował również Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, którego reprezentował podsekretarz stanu resortu wojskowego, prof. Wojciech Fałkowski, Prezes IPN Jarosław Szarek oraz p. o. Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk.

Po uroczystej mszy pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy żałobnicy utworzyli kondukt, który udał się na Cmentarz Wojenny, gdzie nastąpiło złożenie trumny do grobu.

art. Kamil Wolanin
foto. Lech Marczak