Szanowni Państwo!

W związku z obowiązkiem organizacyjnym zadania pt. „XXX Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski” (23-24 X 2021), z przyjemnością informujemy o objęciu nad XXX Marszem Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Patronat ten ustanowiony został przez Prezydenta RP nad projektami, które wpisują się w obchody Stulecia Odzyskanej Niepodległości i służą godnemu upamiętnianiu patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji Polaków.

Podczas marszu będziemy obchodzić 107. rocznicę Bitwy pod Laskami, Anielinem i Brzustowem, bitwy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego z moskalami podczas I wojny światowej, która miała miejsce w dniach 22-26 października 1914 roku.

Marsz organizowany nieprzerwanie od 1991 roku, jako przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do wszystkich grup wiekowych. Mający na celu wychowanie dzieci w duchu patriotycznym, również osób młodych, którzy łączą swoją postawę z ojczyzną i narodem poprzez pielęgnowanie tradycji narodowej, poszanowanie symboli narodowych, ochronę zabytków, rozwijanie literatury, sztuki i nauki. Wspierając wychowanie patriotyczne i  rozwój naszej Ojczyzny propagujemy idee Józefa Piłsudskiego – twórcy niepodległego Państwa Polskiego.

Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski jest najstarszym  organizowany w Polsce po ,,KADRÓWCE 6-12 sierpnia”, marszem.

Marsz (Radom-Laski) – pomimo swojej historycznej specyfiki – jest symptomem  o wiele szerszym i bardziej znaczącym zjawiskiem dla ogólnych relacji społecznych.