Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym w hołdzie ,,Żołnierzom Wyklętym” ustanowionym ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku.

Dzień ten jest obchodzony 1 marca w rocznicę mordu sądowego, który został wykonany w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej w Warszawie, w 1951 r. W jednym z pawilonów więziennych na parterze, na końcu korytarza, po prawej stronie obok suchego karceru, strzałem w tył głowy, zostali zabici ppłk Łukasz Ciepliński i jego najbliżsi współpracownicy, wchodzący w skład IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dzień 1 marca honorujemy tej największej powojennej organizacji konspiracyjnej, w szeregach której znalazło się blisko 60 tys. żołnierzy i oficerów, jak i pozostałym – ogólnopolskim i regionalnym – z Narodowymi Siłami Zbrojnymi i Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym na czele. Obok oddziałów zbrojnych, tzw. „leśnych”, w walkach z komuną brali udział działacze cywilnych struktur podziemia niepodległościowego, m.in. członkowie Stronnictwa Narodowego, okręgowi delegaci odtworzonej Delegatury Rządu na Kraj, a także kurierzy idący od i do „polskiego Londynu”, czy członkowie siatek łączności zakładanych w Kraju przez m.in. słynnego rtm. Witolda Pileckiego, czy przez nieznanego do dziś kpt. Wincentego Orlińskiego, „Broniwoja”. Przez te wszystkie formacje cywilno-zbrojne przeszło co najmniej 120 tysięcy konspiratorów, z których większość swoją walkę o Niepodległą rozpoczęła 1 września 1939 r.

 

Od pięciu już lat, dzięki inicjatywie śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP, wspieranego przez śp. Janusza Kurtykę, Prezesa IPN, celebrujemy uroczyście w całym kraju Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

 

11 stycznia 2011 roku w Warszawie zawarto porozumienie na rzecz obchodów Dnia i Roku ,,Żołnierzy Wyklętych”.

Porozumienie zawarli:

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość

Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich

Fundacja ,,Polska się Upomni”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Narodowe Siły Zbrojne

Jan Żaryn prof. UKSW w Warszawie

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

 Lech Kaczyński

artykuł: Roman Burek

47-13992