Związek Strzelecki

Związek Strzelecki powstał we Lwowie w 1910 roku z inicjatywy nielegalnego Związku Walki Czynnej, jako organizacja paramilitarna. Działał jednak legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze…

Taktyka Czarna

Taktyka Czarna (CQB) – to walka z przeciwnikiem w przestrzeniach zamkniętych (budynkach,pociągach,samochodach itp.). Służy ona do zdobywania pomieszczeń i walki wewnątrz nich,w szczególności podczas działań kontrterrorystycznych – ratowania zakładników i zatrzymań wysokiego ryzyka.