Członkowie Związku Strzeleckiego wspierają aktywnie działalność Fundacji Niezłomnych im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Kilka Oddziałów ZS włączyło się w dniach 1-2 listopada w kwestę.

Permanentna zbiórka publiczna o nazwie “Kwesta na ekshumacje i identyfikacje
Żołnierzy Wyklętych” jest zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji pod numerem 2014/572/OR/ i może być przeprowadzana w miejscach
publicznych na terenie całej Polski.
Związek Strzelecki, w imieniu Fundacji Niezłomni, prowadzi „Kwestę na ekshumacje
i identyfikacje Żołnierzy Wyklętych” nieprzerwanie od 2015 roku.
Fundacja Niezłomni zajmuje się poszukiwaniami ukrytych grobów ofiar podziemia
antykomunistycznego z okresu 1944-1956.

tekst: Roman Burek
zdjęcia: Roman Burek