Komendant Główny Roman Burek w dniu 6 listopada gościł w Częstochowie.
Z członkami Oddziału częstochowskich Strzelców załatwiano ważne sprawy organizacyjne i logistyczne. Na Jasnej Górze w wolnej chwili zwiedzano bibliotekę.

Było to raczej spotkanie robocze, dopinano ostatnie elementy przygotowywanej uroczystości nadania sztandaru dla Związku Strzeleckiego.

Wszystkie nader niespodziewanie sprawy udało się załatwić bez problemów.