11 Listopada to data która jest dziejowa, jako dzień który na kartach historii Polski, Europy i całego świata zapisał się jako symbol wielkich przemian, w tym i wielkich początków, wielkich końców, jak i zmartwychwstań.

W tym właśnie dniu przypada Narodowe Święto Niepodległości które dla Polaków jest upamiętnieniem wydarzeń z Listopada 1918 roku, kiedy to wraz z końcem Wielkiej Wojny, Polska zostaje odrodzona i wraca na karty po 123 latach cierpienia, represji i niewoli wielu pokoleń naszych rodaków.

11 Listopada 1918 roku właśnie Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad podporządkowanymi jej formacjami.

Dz.U. 1918 nr 17 poz. 38 – „Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie przekazania naczelnego dowództwa wojsk polskich brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.”

Internetowy System Aktów Prawnych, Dziennik Ustaw 1918/17/poz. 38


Zachęcamy do zapoznania się z naszym postem z tej okazje z roku ubiegłego:

Narodowe Święto Niepodległości