W sobotę 23 listopada 2019 r. miała miejsce 2. Strzelecka Pielgrzymka Związku Strzeleckiego na Jasną Górę, której towarzyszyło niezwykle podniosłe wydarzenie – poświęcenie i nadanie sztandaru. Data nie została wybrana przypadkowo, gdyż właśnie w nocy z 22 na 23 listopada 1918 roku zakończyła się zwycięska obrona Lwowa, w której brali udział m.in. Strzelcy tamtej epoki.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.30 pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w al. Sienkiewicza w Częstochowie. Meldunek o gotowości Komendantowi Głównemu ZS st. insp. Romanowi Burkowi złożył dowódca uroczystości mł. insp. ZS Adam Dłużniak, który odczytał Apel Pamięci. Pododdział honorowy został wystawiony przez Korpus kadetów w Częstochowie. Po złożeniu wiązanek kwiatów przez zaproszone delegacje i defiladzie obecnych pododdziałów, uczestnicy udali się do Kaplicy Matki Bożej na Jasną  Górę, by uczestniczyć w głównym wydarzeniu. Pielgrzymów powitał podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski, a mszę świętą celebrował JE Ks. Bp Andrzej Przybylski, który podczas homilii mówił o odrodzonym w 1994 r. Związku Strzeleckim, który rozwija się w Polsce, a dzisiaj przyszedł w swojej reprezentacji na Jasną Górę wzorem swoich poprzedników pielgrzymujących do Matki Łaskawej we Lwowie, czy do Matki, która w Ostrej świeci Bramie, w Wilnie.  Symboliczny gwóźdź do drzewca sztandaru przybił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który był współorganizatorem uroczystości i głównym fundatorem sztandaru Związku Strzeleckiego. Podczas przemówienia Jan Józef Kasprzyk mówił o roli sztandaru, który jest dla każdego Strzelca i żołnierza najświętszym znakiem. Podobnie Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek podkreślał, że sztandar będzie motywował członków organizacji do odpowiedzialnej pracy.

„Gromadzimy się dziś na Jasnej Górze z młodym pokoleniem Strzelców, którzy chcą być kontynuatorami wielkiej tradycji Strzeleckiej, Legionowej, tych Strzelców, którzy 105 lat temu wyruszyli z Józefem Piłsudskim bić się o wolną Polskę – mówi Jan Józef Kasprzyk , Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Dziś przed Obrazem najświętszym dla każdego Polaka, Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Strzelcy otrzymują sztandar – sztandar, który jest dla każdego Strzelca, ale też i żołnierza, najświętszym znakiem, wokół którego grupują się, znakiem, na którym wypisane są hasła najświętsze dla Polaków: ‘Bóg – Honor – Ojczyzna’”.

„Dla nas ten dzień jest bardzo ważnym dniem. Jest to bardzo ważne wydarzenie, bo ten sztandar będzie nam nadawał większego blasku, będzie motywował ludzi do odpowiedzialnej pracy na rzecz naszej Ojczyzny, będzie powodował lepsze poznanie tych wartości patriotycznych, które są gdzieś tam zapisane głęboko w książkach, w dokumentach, i trzeba te wartości odszukiwać, przekazywać innym, zwłaszcza młodym ludziom, aby ich kształtować do dobrej pracy na rzecz naszej Ojczyzny” – podkreśla Roman Burek , komendant główny Związku Strzeleckiego.

 

Po poświęceniu sztandaru przez księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego, nastąpiła ceremonia symbolicznego wbicia gwoździ w drzewce sztandaru oraz podpisania aktu nadania przez znamienitych gości: ministra Jana Józefa Kasprzyka, reprezentującego MON Michała Wiatera, matkę chrzestną Panią Lucynę Adamkiewicz, ojca chrzestnego Pan Jerzego Lichtarowicza oraz kilkanaście innych osób. Następnie miało miejsce przekazanie i prezentacja sztandaru przez Komendanta Głównego ZS.  Poczet sztandarowy wystawiony został przez oddział Częstochowa w składzie: pchor. ZS Wojciech Kozak, sierż. ZS Michał Kuśnierz, sekc. ZS Jakub Kozak.

Następnie odbyła się ceremonia uhonorowania Ryngrafem Związku Strzeleckiego – odznaką honorową, przyznawaną „za wybitne osiągnięcia w krzewieniu polskiej kultury, na rzecz patriotycznego wychowania w miłości do Ojczyzny, wartości chrześcijańskich, a także zaangażowania i wkładu w rozwój Związku Strzeleckiego”. Odznaczeniem został wyróżniony m.in. minister Jan Józef Kasprzyk, ks. bp. Andrzej Przybylski i prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

W uroczystości wzięła udział stuosobowa reprezentacja członków i sympatyków Związku Strzeleckiego, Strzelcy i Orlęta, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,Samorządów Częstochowy i Radomia, Lasów Państwowych, Fabryki Broni Łucznik w Radomiu, NSZZ Solidarność Fabryki Broni Łucznik w Radomiu, członkowie Związku Piłsudczyków, kombatanci uczniowie szkół podstawowych.

Po obiedzie dla uczestników pielgrzymki, w Sali Papieskiej odbyła się konferencja, podczas której mł. insp. ZS Adam Dłużniak zaprezentował historię Związku Strzeleckiego od momentu powstania, aż po czasy współczesne, bogato zilustrowaną zdjęciami i pamiątkami z jego bogatej własnej kolekcji. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie pamiątkowych ryngrafów Związku Strzeleckiego oraz odznak strzeleckich za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym. Konferencję uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Popowie, gdzie swoją siedzibę ma obecny na uroczystości pododdział Orląt z O./ Częstochowa. Do występu dzieci zostały przygotowane przez nauczycieli Panią Marzenę Kucharską i Panią Anetę Drab.

Ostatnim akcentem pielgrzymki był udział delegacji Związku Strzeleckiego i pocztu sztandarowego w tradycyjnym Apelu Jasnogórskim.

Związek Strzelecki składa wszystkim uczestnikom gorące podziękowania za udział i organizację pielgrzymki i towarzyszących jej uroczystościom.

Artykuł: Wojciech Kozak
Zdjęcia: Biuro Jasna Góra, Monika Dłużniak, Marek Sokołowski

 

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-13431

https://soundcloud.com/radiojasnagora/2019-11-23-roman-burek-komendant-zwiazku-strzeleckiego

https://soundcloud.com/radiojasnagora/2019-11-23-jan-jozef-kasprzyk-szef-urzedu-ds-kombatantow