Szanowni Państwo!

W tym roku przypada 109. rocznica Bitwy pod Laskami–Anielinem, za rok będziemy organizować Jubileusz 110. rocznicy Bitwy.

Nasze przedsięwzięcie uzyskało patronat honorowy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Bardzo się cieszę, że samorządy lokalne, firmy i szkoły oraz środowiska piłsudczykowskie i strzeleckie kultywują tę piękną tradycję. Składam wyrazy uznania i wdzięczności wszystkim, dzięki którym w pamięci naszego narodu trwa przekazywane z pokolenia na pokolenie żywe wspomnienie o czynie legionowym. Jestem bowiem przekonany, że takie działania przyczyniają się do umocnienia patriotycznego etosu i ducha Polaków.

Bitwa pod Laskami Anielinem została upamiętniona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, napisem na jednej z tablic brzmiącym „LASKI ANIELIN 21–24 X 1914” (w okresie II RP oraz po 1990 r.).

Związek Strzelecki kolejny raz organizuje w dniach 20-22.10.2023 przedsięwzięcie patriotyczne pn. XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski.

W piątek 20 października przeprowadzimy w Szkole w Laskach Finał Konkursu Historycznego dla uczniów klas VI-VIII z terenu administracyjnego powiatów radomskiego, zwoleńskiego i kozienickiego.

W sobotę 21 i niedzielę 22 października upamiętnimy marszem i uroczystościami, a także mszą św. wydarzenia 1914 roku.

Historia upamiętnienia Bitwy pod Laskami Anielinem zaczęła się trzy dekady temu. W 1991 roku, wtedy to z inicjatywy środowisk piłsudczykowskich i strzeleckich kultywujących tę piękną tradycję myśli niepodległościowej Marszałka Józefa Piłsudskiego – osoby głównie z Radomia dotarli do przekazów ludności cywilnej, miejsc i śladów bitwy. Przemierzyli wiele kilometrów po polach, lasach i łąkach, gdzie na trwałe zapisały się historia i walka Legionistów Józefa Piłsudskiego. Wtedy to postanowili uczcić te niezwykłe wydarzenia czymś zgoła innym dotąd niespotykanym na tych terenach. Wyznaczyli trasę Marszu, aby upamiętnić październikowe boje z 1914 roku. Okazało się, że Marsz przerodził się w małą demonstrację patriotyczną ku chwale Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego walczących z moskalami o wolną Polskę oraz wdzięczność tym osobom, którzy w okresie II RP przez wiele lat dbali o upamiętnienie miejsc zlanych krwią Polską.

W 1991 roku odbył się I Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski.

W tym roku jest to już XXXII Marsz. Zarząd Główny Związku Strzeleckiego uchwałą nr 36/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. powierzył st. insp. ZS Romanowi Burkowi obowiązki Komendanta Marszu.

Krótka historia Bitwy.

Jesienią 1914 roku, a więc w pierwszych tygodniach Wielkiej Wojny, rejon wokół wsi Laski, Anielin i Brzustowa był świadkiem straszliwej bitwy, która przeszła do historii pn. Bitwa pod Laskami Anielinem. W bitwie brali udział żołnierze brygadiera Józefa Piłsudskiego. Bitwa była częścią ofensywy wojsk Austro – Węgierskich, których zadaniem było zdobycie Twierdzy Dęblińskiej (Iwangorod) w ramach operacji Dęblińsko – Warszawskiej. Na tych terenach miała dwie zasadnicze odsłony. Pierwsza toczona była w dniach 10-11 października 1914 roku. Druga kilka dni później, w dniach 22-26 października 1914 roku. W fazie drugiej bitwy udział wzięli legioniści Józefa Piłsudskiego. Jesienią 1914 roku wojska niemiecko-austriackie ruszyły na Iwangorod i na Warszawę. Operacja warszawsko-iwangorodzka przeszła do historii jako jedna z największych operacji I wojny światowej. W ramach Armii Austro-Węgierskiej funkcjonowały Legiony Polskie.

Bitwę pod Anielinem i Laskami poprzedziły działania zwiadowcze w nocy z 21 na 22 października. Rozpoznanie przeprowadzili żołnierze trzeciej kompanii 3. batalionu kapitana Edwarda Rydza-Śmigłego. 22 października do I Pułku Legionów dotarł rozkaz z austriackiego dowództwa. Polacy mieli zdobyć przeprawy na rzece Zagożdżonce i obsadzić wzgórza na jej wschodnim brzegu. Operacja ta miała umożliwić sprawną przeprawę przez rzekę austriackiej 46. Dywizji generała Brandera.

Dzisiejsi Strzelcy Związku Strzeleckiego skupiają w sobie najlepsze idee czynu niepodległościowego, łączą przeszłość z przyszłością.

Honorowym Komendantem Marszu jest wielokrotny Jego Komendant, st. insp. ZS Leszek MARCINKIEWICZ.

 „Każdy może w Związku Strzeleckim rozpocząć służbę Ojczyźnie i Narodowi,

by móc kształtować i wychowywać młode pokolenia Polaków”.

(Roman Burek)

Zapraszam wszystkie chętne Osoby do współorganizowania marszu.

Komendant Marszu st. insp. ZS Roman BUREK

Tel: 604 219765, e-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl

Program Marszu

XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski

20-22 października 2023 r.

Dzień pierwszy (piątek) 20 października Szkoła w Laskach, Laski 68:

Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”

Finał konkursu – odbędzie się w dniu 20 października 2023 roku o godzinie 9:00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach, adres: Laski 68, 26-670 Pionki.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu tj. w dniu 20 października 2023 roku w PSP w Laskach.

Przewiduje się podczas Konkursu Finałowego poczęstunek oraz występ artystyczny Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach.

Dzień drugi (sobota) 21 października godz. 8:30 Radom Kwatera Legionowa: cmentarz przy ul. B. Limanowskiego 73:

Oddanie hołdu legionistom i żołnierzom spoczywających w kwaterach legionowych, wystawienie posterunku honorowego, „Śpij Kolego” śpiew a cappella (trzy zwrotki), złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

godz. 9.30-10.00 – Pomnik Czynu Legionów Rynek w Radomiu uroczystości 109. rocznicy Bitwy pod Laskami-Anielinem Bitwa Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego z moskalami z okresu I wojny światowej (22-26 października 1914.

godz. 9.00 Strzelnica Świt w Starachowicach – zawody strzeleckie na odznakę.

godz. 14.00 Jedlnia-Letnisko -wymarsz na trasę Jedlnia Letnisko-Pionki (16 km).

godz. 17.00-19.00 Pionki -obiadokolacja Bar Smak ul. Kozienicka 1, obok Legionówki.

godz. 19.00-20.00 Pionki -uroczystości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach (Legionówka) ul. Niepodległości 2.

godz. 21.00 Pionki -nocleg w CKZiU w Pionkach Aleja Jana Pawła II  7, 26-670 Pionki.

Dzień trzeci (niedziela) 22 października Laski – Brzustów – Żytkowice:

godz. 9.00-10:00 Pionki – msza św. kościół pw. Św. Barbary w Pionkach Aleja Jana Pawła II 1;

godz. 10:30 Laski – szkoła im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach, uroczystość przy Kamieniu Józef Piłsudski (miejscu prowadzenia walk Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego);

godz. 11:00 Brzustów –Oddanie hołdu poległym, cmentarz wojenny w Brzustowie znajduje się na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwoleń, tu spoczywają snem wiecznym legioniści J. Piłsudskiego, żołnierze armii rosyjskiej i austro-węgierskiej;

godz. 12:00 Żytkowice –Pomnik Mauzoleum Legionistów Polskich Główne uroczystości: Wręczenie medali i odznak, Apel Poległych, przemówienia zaproszonych gości, złożenie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy, poczęstunek, zakończenie Marszu.

Dane do kontaktu:

Komendant Marszu st. insp. ZS Roman BUREK

Tel: 604219765, e-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl

Załączniki