Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”.
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII. Finał konkursu – rozpocznie się w piątek 20 października 2023 roku o godzinie 9:00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach, adres: Laski 68, 26-670 Pionki. Finaliści konkursu będą rozwiązywać test wiedzy.
Komisja Konkursowa przygotowała atrakcyjne nagrody dla najlepszych uczestników konkursu. Wyniki Konkursu Finałowego zostaną niezwłocznie zamieszczone po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej www.zwiazek-strzelecki.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu powiatów radomskiego, zwoleńskiego i kozienickiego do udziału w naszym przedsięwzięciu.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu tj. w dniu 20 października 2023 roku w PSP w Laskach.
Przewiduje się podczas Konkursu Finałowego poczęstunek oraz występ artystyczny Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach.

st. insp. ZS Roman BUREK
Komendant Główny
Związku Strzeleckiego