Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek wręczył odznaki honorowe. Podczas trwania „Kadrówki” za zgodą Organizatora w imieniu Związku Strzeleckiego miałem ten zaszczyt szczególny, wręczyć odznaki honorowe: w Słomnikach 6 sierpnia, Złotą nr 2 Odznakę Zasługi Związku Strzeleckiego Panu Leszkowi Marcinkiewiczowi współzałożycielowi i wieloletniemu Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego oraz Złotą nr 3 Odznakę Zasługi Związku Strzeleckiego Panu Dionizemu Krawczyńskiemu współzałożycielowi i wieloletniemu Członkowi Związku Strzeleckiego, w Chęcinach 11 sierpnia, Złotą nr 4 Odznakę Zasługi Związku Strzeleckiego Panu Janowi Józefowi Kasprzykowi wieloletniemu Członkowi Związku Strzeleckiego obecnie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, następnie zaległą odznakę Brązową nr 4 Odznakę Zasługi Związku Strzeleckiego Panu Marcinowi Piotrowi Bicz wieloletniemu Członkowi Związku Strzeleckiego.

Odznaki zostały nadane w  uznaniu szczególnych zasług za długoletnią i ofiarną działalność na rzecz Związku Strzeleckiego na wniosek Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego, po zapoznaniu się z opinią Głównej Komisji Rewizyjnej.

W latach 2016-2020 przywróciliśmy przedwojenny wzór odznaki według projektu uchwalonego przez Wydział Wykonawczy Związku 5 grudnia 1928 r. Odznaka honorowa III-stopniowa pn. Odznaka Zasługi Związku Strzeleckiego została zatwierdzona w 2020 roku przez Prezydenta RP Andrzeja DUDĘ.

Noszenie odznaki odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach oraz statucie ZS.

  1. Odznakę nosi się na środku prawej kieszeni munduru organizacyjnego Związku Strzeleckiego. W przypadku posiadania również Odznaki Strzeleckiej Związku Strzeleckiego obie odznaki nosi się w jednym rzędzie obok siebie, na środku kieszeni, przy czym Odznakę Zasługi bliżej środkowej części munduru.
  2. Odznakę na ubiorze cywilnym nosi się wpiętą w lewą klapę marynarki i żakietu lub na lewej piersi poniżej odznak orderów i odznaczeń państwowych. Służby mundurowe noszą odznakę według własnych przepisów ubiorczych.
  3. Noszona jest tylko odznaka najwyższego stopnia.

Przedstawiciele Związku Piłsudczyków w Radomiu na chęcińskim rynku zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, nadanymi przez Prezydenta RP i Szefa UdSKiOR.

Art. Administrator, zdjęcia Roman Fido