Zakończenie programu ,,Paszport 2018″

Na terenie jednostki Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim delegacja Związku Strzeleckiego w osobie Komendanta Głównego, dwóch członków Zarządu i strzelców uczestniczyła w uroczystym zakończeniu programu ,,Paszport 2018″. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością I Zastępca Dowódcy Generalnego gen. dywizji pilot Jan Śliwka, dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Waldemar Zubek oraz Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej płk Tomasz Szoplik.

Zakończenie programu ,,Paszport 2018″ było zwieńczeniem pracy i czasu poświęconego przez członków organizacji proobronnych na uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach i ćwiczeniach organizowanych przez Wojsko Polskie na terenie całego kraju. Za swe zaangażowanie uczestnicy usłyszeli pochwały i wiele ciepłych słów od osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie programu. Najlepsi dowódcy komponentów i uczestnicy ,,Paszportu” zostali wyróżnieni i nagrodzeni skromnymi upominkami. Warto dodać, że wśród wyróżnionych znalazło się dwóch naszych strzelców. Po uroczystej części nastąpiło podsumowanie programu ,,Paszport 2018″, przedstawienie przez kierownictwo Biura do Spraw Proobronnych wizji ulepszenia programu i dyskusja mająca na celu przekazanie wniosków i pytań od uczestników odnośnie funkcjonowania ,,Paszportu”.

Program ,,Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” jest przedsięwzięciem resortu obrony narodowej mającym na celu podnoszenie poziomu wyszkolenia członków organizacji proobronnych, by te były w stanie osiągnąć zdolność do kooperacji z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP. Główne cele programu to:

 • przygotowanie komponentów pododdziałów proobronnych do współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie szkolenia, wybranych obszarów zadań kryzysowych i bojowych (zasadniczo w ramach ćwiczeń wojskowych);
 • ujednolicenie procesu szkolenia organizacji proobronnych i zapewnienie zgodności ich wyszkolenia ze standardami obowiązującymi w SZ RP;
 • przygotowanie wartościowych kandydatów do terytorialnej i zawodowej służby wojskowej;
 • certyfikacja komponentów organizacji proobronnych, które uzyskały zaliczenie z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych objętych programem – przyznanie „Paszportu”. (źródło: https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/o-programie-2018-01-19-4/)

Zwieńczający cykl szkoleń certyfikat, czyli ,,paszport”, jest zaświadczeniem spełnienia przez uczestniczące komponenty wymagań, by stać się zdolnym do współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. Jeden z komponentów, który spełnił wymienione wymagania do współpracy pochodzi z naszej organizacji.

Źródła:

 • https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/o-programie-2018-01-19-4/
 • http://www.mon.gov.pl/multimedia/foto/minister-na-szkoleniu-organizacji-proobronnych-v2017-12-09/#

 • Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”
  Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”.Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII. Finał konkursu – rozpocznie się w piątek 20 października 2023 roku o godzinie 9:00 […]


 • Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski
  Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski

  Szanowni Państwo! W tym roku przypada 109. rocznica Bitwy pod Laskami–Anielinem, za rok będziemy organizować Jubileusz 110. rocznicy Bitwy. Nasze przedsięwzięcie uzyskało patronat honorowy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Bardzo się cieszę, że samorządy lokalne, firmy i szkoły oraz środowiska piłsudczykowskie i strzeleckie kultywują tę piękną tradycję. Składam wyrazy uznania […]


 • Wręczenie odznaki honorowej
  Wręczenie odznaki honorowej

  Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek wręczył odznaki honorowe. Podczas trwania „Kadrówki” za zgodą Organizatora w imieniu Związku Strzeleckiego miałem ten zaszczyt szczególny, wręczyć odznaki honorowe: w Słomnikach 6 sierpnia, Złotą nr 2 Odznakę Zasługi Związku Strzeleckiego Panu Leszkowi Marcinkiewiczowi współzałożycielowi i wieloletniemu Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego oraz Złotą nr 3 Odznakę Zasługi Związku […]