Na terenie jednostki Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim delegacja Związku Strzeleckiego w osobie Komendanta Głównego, dwóch członków Zarządu i strzelców uczestniczyła w uroczystym zakończeniu programu ,,Paszport 2018″. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością I Zastępca Dowódcy Generalnego gen. dywizji pilot Jan Śliwka, dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Waldemar Zubek oraz Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej płk Tomasz Szoplik.

Zakończenie programu ,,Paszport 2018″ było zwieńczeniem pracy i czasu poświęconego przez członków organizacji proobronnych na uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach i ćwiczeniach organizowanych przez Wojsko Polskie na terenie całego kraju. Za swe zaangażowanie uczestnicy usłyszeli pochwały i wiele ciepłych słów od osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie programu. Najlepsi dowódcy komponentów i uczestnicy ,,Paszportu” zostali wyróżnieni i nagrodzeni skromnymi upominkami. Warto dodać, że wśród wyróżnionych znalazło się dwóch naszych strzelców. Po uroczystej części nastąpiło podsumowanie programu ,,Paszport 2018″, przedstawienie przez kierownictwo Biura do Spraw Proobronnych wizji ulepszenia programu i dyskusja mająca na celu przekazanie wniosków i pytań od uczestników odnośnie funkcjonowania ,,Paszportu”.

Program ,,Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” jest przedsięwzięciem resortu obrony narodowej mającym na celu podnoszenie poziomu wyszkolenia członków organizacji proobronnych, by te były w stanie osiągnąć zdolność do kooperacji z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP. Główne cele programu to:

  • przygotowanie komponentów pododdziałów proobronnych do współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie szkolenia, wybranych obszarów zadań kryzysowych i bojowych (zasadniczo w ramach ćwiczeń wojskowych);
  • ujednolicenie procesu szkolenia organizacji proobronnych i zapewnienie zgodności ich wyszkolenia ze standardami obowiązującymi w SZ RP;
  • przygotowanie wartościowych kandydatów do terytorialnej i zawodowej służby wojskowej;
  • certyfikacja komponentów organizacji proobronnych, które uzyskały zaliczenie z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych objętych programem – przyznanie „Paszportu”. (źródło: https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/o-programie-2018-01-19-4/)

Zwieńczający cykl szkoleń certyfikat, czyli ,,paszport”, jest zaświadczeniem spełnienia przez uczestniczące komponenty wymagań, by stać się zdolnym do współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. Jeden z komponentów, który spełnił wymienione wymagania do współpracy pochodzi z naszej organizacji.

Źródła:

  • https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/o-programie-2018-01-19-4/
  • http://www.mon.gov.pl/multimedia/foto/minister-na-szkoleniu-organizacji-proobronnych-v2017-12-09/#