W dniu 26 września br. egzaminem zakończą się trwające od wiosny kursy Kadry Dowódczej i Orlęcej w Związku Strzeleckim.

Oba Kursy dla członków zwyczajnych Związku Strzeleckiego posiadających w dniu przystąpienia do egzaminu wiek 18 lat i nieposzlakowaną opinię poświadczoną przez przełożonego. Predysponowane osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy oraz osoby posiadające uprawnienia instruktorskie, a także członkowie Związku Strzeleckiego z wieloletnim doświadczeniem.

Uprawnienia Związku Strzeleckiego zdobyte przez kursantów będą swoistą przepustką do bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Kursanci po zdanym egzaminie otrzymają certyfikaty, a najlepsi dodatkowo wyróżnienia.

Roman Burek – Komendant Główny