XXXII Marsz Radom Laski uroczystości patriotyczne konkurs historyczny zawody w strzelaniu na odznakę strzelecką marszobieg

GDZIE LASEK DNI ANIELIN WE KRWI

Tam, gdzie rozpostarty skrzydłami Orzeł Polski trzyma straż,

ponownie spotkają się strzelcy,

by upamiętnić pierwszych żołnierzy polskich,

którzy walczyli w październikowych bojach.

Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski

jest organizowany przez ZWIĄZEK STRZELECKI, jako zadanie cykliczne, o zasięgu ogólnopolskim. Przedsięwzięcie patriotyczne, dalej Marsz skierowane jest do dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, harcerzy, żołnierzy, strzelców i orląt oraz osób wyrażających chęć udziału, którym znane są symbole i wartości patriotyczne, narodowe i chrześcijańskie.

Marsz jest formą upamiętnienia czynu Legionowego – żołnierzy polskich, którzy swym poświęceniem i ofiarą krwi własnej w Bitwie pod Laskami i Anielinem 1914 roku dali przykład najwyższego bohaterstwa i męstwa.

Załączniki: