Konkurs Historyczny

W piątek 20 października w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego miał miejsce finał wyjątkowego konkursu historycznego.

Organizator Wydarzenia pn. „XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom – Laski” we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Laskach przeprowadził finał konkursu historycznego pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku.”

Dzięki współpracy Pani Dyrektor Agnieszki Kołatkowskiej i Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego z siedzibą władz głównych w Radomiu st. insp. ZS Romana Burka udało się połączyć finał konkursu z koncertem pieśni patriotycznych przygotowanych przez uczniów Szkoły w Laskach.

Celem konkursu historycznego

pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”, jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat roli wielkich Polaków i ich czynów mających wpływ na kształtowanie losów naszej Ojczyzny przykłady, Bitwa pod Laskami i Anielinem oraz wiedzy z zakresu geografii, przyrody i języka polskiego:

1) promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu poprzez kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa;

2) rozwijanie edukacji historycznej;

3) poznawanie języka polskiego jako podstawy umiejętności pracy na źródłach historycznych;

4) poznawanie geografii i ciekawych miejsc naszego regionu;

5) nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się mapą w terenie praktyczne korzystanie z azymutu do określania kierunków w terenie i na mapie;

6) kształtowanie postaw proregionalnych poprzez poznanie i popularyzowanie „małej ojczyzny” jej walorów przyrodniczych, piękna krajobrazu, historii dziedzictwa kulturowego.

O godzinie 9.00 rozpoczął się finał konkursu, do którego udział zgłosiło pięć szkół. PSP nr 1 w Pionkach, PSP nr 3 i nr 4 w Kozienicach, PSP w Ursynowie oraz PSP w Laskach. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: Michał Adamczyk – przewodniczący, Michał Tomaszewski – zastępca przewodniczącego, Michał Rutka – sekretarz, oraz członkowie komisji: Bartłomiej Gałkowski i Lechosław Wąsik.

Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z dwudziestu pytań. Po upływie 30 minut konkurs dobiegł końca. Uczestnicy udali się na pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców we współpracy z dyrektorem szkoły. W tym czasie komisja konkursowa zajęła się sprawdzaniem prac.

Po poznaniu wyników przez komisję konkursową, cała społeczność szkolna oraz przybyli uczniowie z innych szkół wraz ze swoimi opiekunami, udali się na salę gimnastyczną gdzie miał miejsce koncert pieśni patriotycznych, przygotowany przez uczniów z Lasek.

Na zaproszenie dyrektor Agnieszki Kołatkowskiej w wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Gminy Pionki. Pani Sekretarz Gminy Pionki Katarzyna Konopska oraz Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty i Sportu w Pionkach Pani Alicja Olszewska. Z zaproszonych przez Komendanta Głównego ZS gości Na Finał Konkursu Historycznego zaproszenie przyjął Pan Poseł na Sejm RP Andrzej Kosztowniak, którego reprezentował Dyrektor Biura-Jan Górak.

Po zakończeniu pięknych występów przyszedł czas na ogłoszenie wyników. I tak:

I miejsce – Mikołaj Gregorczyk – uczeń PSP nr 4 w Kozienicach,

II miejsce – Amelia Ciejpa-Znamirowska – uczeń PSP nr 1 w Pionkach,

III miejsce – Jan Kamiński – uczeń PSP w Ursynowie,

IV miejsce – Kinga Ambryszewska – uczeń PSP nr 3 w Kozienicach,

V miejsce – Julia Różycka – uczeń PSP w Laskach.

Wielkie gratulacje dla zwycięzcy, który wykazał się niezwykłą wiedzą. Ale w tym konkursie wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz bardzo ciekawymi nagrodami.

Na zakończenie głos zabrali Pani Sekretarz Katarzyna Konopska, Komendant Główny ZS Roman Burek, przedstawiciel Posła na Sejm RP Jan Górak oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach.

Organizowanie konkursów historycznych jest bardzo ważnym elementem promowania patriotycznych postaw wśród młodych ludzi. Mamy nadzieję, że pierwsza edycja konkursu historycznego pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku” nie będzie ostatnią i w przyszłym roku będzie jeszcze większe zainteresowanie ze strony szkół.

Opracowanie Roman Burek oraz nauczyciel historii i geografii w PSP Laski Michał Tomaszewski, zdjęcia: Michał Adamczyk IPN Delegatura w Radomiu i Beata Zygmunt PSP Laski.