154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

XI MARSZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863R Szydłowiec, Kierz Niedźwiedzi, Zbijów Mały, Mirzec, Wąchock. Organizatorem marszu jest ZWIAZEK STRZELECKI

Komendantem XI Marszu jest st. insp. ZS Roman BUREK

Wykonawcą z ramienia organizatora Oddział Szydłowiec ZS.


154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863R

Rozpoczęcie uroczystości – Szydłowiec pl. Rynek Wielki, 20 stycznia (piątek) 2017 roku, godz. 13.00.

Rozpoczęcie XI Marszu nastąpi w sobotę 21 stycznia o godz. 8.00. Zakończenie przewiduje się w niedzielę 22 stycznia w Wąchocku o godz. 14.00.

 

I. Rys Historyczny

         Marian Langiewicz został wyznaczony przez Komitet Centralny Narodowy na naczelnika wojennego województwa sandomierskiego. Płk Marian Melchior Langiewicz przybył z zagranicy na ziemię sandomierską w początkach stycznia 1863r. W Radomiu w trakcie narady wytypowano 8 miejscowości, na które zaplanowano dokonać ataku, tam mieściły się tzw. mniejsze garnizony wojsk rosyjskich: Białaczów, Bodzentyn, Iłża, Jedlnia, Łagów, Opatów, Kozienice i Szydłowiec.

W noc styczniową napadu dokonano jedynie na 3 garnizony: Bodzentyn, Jedlnia, i Szydłowiec. Na Bodzentyn atak poprowadzili bracia Dawidowiczowie z Suchedniowa. Na Jedlnię Narcyz Figetti z pierwszym oddziałem z Radomia. Na Szydłowiec sam Langiewicz.

Naczelnik wyznaczył 3 punkty zborne: Jastrząb, Szydłówek i najważniejszy Sadek. Szydłowiec stać się miał, punktem lokalizacji późniejszego ataku sił powstańczych i uderzeniowych na garnizon tzw. większy w Radomiu. Naczelnik dysponował w Szydłowcu siłami około 300-400 ochotników.

Podzielił oddział na 3 grupy. Pierwszą, dowodził kapitan August Jasiński, któremu przypadł atak na rotę żołnierzy rosyjskich rozlokowanych w domach na rynku katolickim. Drugą, Langiewicz wraz z ludźmi przybyłymi z Radomia, których przyprowadził Korycki oni mieli zająć koszary od strony Kielc. Trzecią dowodził inż. Bernard Klimaszewski z ludźmi przybyłymi z Suchedniowa, oni mięli zająć magazyn wojskowy.  W Szydłowcu stacjonowały 2 kompanie (roty) pułku mohylewskiego w sumie 400 żołnierzy pod dowództwem mjr Rüdigera. Niestety, nie udało się przeprowadzić ataku z zaskoczenia. Stało się to za sprawą żydów z Jastrzębia (Mendel Konowecki i Abram Lubelski), którzy otrzymali po 40 rs. nagrody za uprzedzenie o napadzie. Powstańcy atakując miasto nie opanowali magazynu z bronią i ,,efektami” wojskowymi. Uznali się zwycięzcami, oszołomieni pierwszym ogniem bojowym zaczęli fetować swój chrzest bojowy i szukać odprężenia w licznych żydowskich wyszynkach. Nieprzyjaciela ani nie zniszczono, ani nie rozbito, przy tym nie przestrzegano zasad konspiracji oraz nie ubezpieczono się. Lekkomyślnie stracono owoce zwycięstwa.

         Formując oddziały i wyznaczając dowódców nie przypuszczał Langiewicz, że spóźnione przybycie na punkty koncentracji pod Szydłowcem fatalnie zaciąży nad wynikiem całej akcji. W Jastrzębiu nierozważna konspiracja Wiśniewskiego, tam zgromadzeni z okolicznych miejscowości od godzin południowych manifestując swoją siłę do powstania się sposobili. W kościele wysłuchali modlitwy za pomyślność Ojczyzny, potem śpiewali hymny patriotyczne i dziarskie. Uderzenie na Szydłowiec było zaplanowane na godzinę 24.00 dnia 22/23 stycznia.  Naczelnik Langiewicz uderzył na Szydłowiec dopiero o godzinie 2,00, a w tym czasie przekazano donos. Tymczasem mjr Rüdiger nie marnował szansy i o godzinie 7,00 zaatakował miasto. Atak przyniósł mu całkowity sukces. Powstańcy zostali rozbici. Z rąk carskich żołnierzy zamordowanych zostało 36 mieszczan za okazaną pomoc powstańcom. Jeńców, jak podał ,,Żurnał wojennych diestwij” rosjanie wzięli podobno około 70, przyznając się do własnych strat 4 zabitych, 10 rannych i tyluż zaginionych. Między tymi jeńcami było 40 powstańców i 30 mieszczan z Szydłowca. Zwycięzcy nie oszczędzili nawet starego proboszcza Aleksandra Malanowicza, którego zbitego nahajkami przywiązali do kibitki i popędzili wraz z jeńcami do Radomia.

Nie zrealizowawszy koncepcji koncentracji sił w Szydłowcu, Langiewicz z niewielką grupą najdzielniejszych wiarusów podążył do Wąchocka, gdzie była wyznaczona zapasowa koncentracja wojsk powstańczych.

II. Cel marszu

 1. Poznanie historii Polski na podstawie zrywów wolnościowych, tj. powstanie styczniowe.
 2. Wychowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w duchu patriotycznym w oparciu o hasło BÓG – HONOR – OJCZYZNA.
 3. Formowanie wzorowych postaw obywatelskich i wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia.
 4. Poszerzanie wiedzy z zakresu wojskowości przykład: Powstanie Styczniowe 1863 R.
 5. Propagowanie Obronności Państwa oraz ich popularyzowanie prospołeczne.

III. Założenia programowe marszu

Zapoznanie uczestników marszu z przyczynami wybuchu i przebiegiem Powstania Styczniowego, jego Dyktatorami i Dowódcami, przebiegiem bitew, losami powstańców, ich rodzin i majątku.

 1. Uczestnictwo w marszu odbywać się będzie na płaszczyznach: edukacyjno-wychowawczej, patriotyczno-obywatelskiej, sportowo-obronnej.
 2. Metody pracy:

       elementy wykładu, dyskusja, scenki historyczne.

 1. Formy pracy:

       grupowa, indywidualna.

 1. Ewaluacja:

       – sprawdzenie realizacji programu marszu na podstawie udziału i zachowań uczestników

       – stan zaangażowania i dyscypliny, stan świadomości, odpowiedzialności i aktywności

       – osobista umiejętność krytycznego spojrzenia na wykonanie zadania.

IV. Przebieg i sposób realizacji marszu

 1. Marsz odbywa się w oparciu o Regulamin Marszu, który jest podstawą prowadzenia wszelkich działań i rozwiązań organizacyjnych podejmowanych w czasie jego trwania.
 2. Realizacja marszu odbywa się na historycznej trasie działań płk Mariana Langiewicza
  z Szydłowca przez Kierz Niedźwiedzi, Mirzec do Wąchocka.
 3. Przebieg i zabezpieczenie marszu.

Marsz odbywa się w zwartej kolumnie marszowej.

Kolumna może być podzielona na grupy nie większe niż 10 osobowe ze względów bezpieczeństwa lub wg potrzeb i uzgodnień. Trasa marszu została uzgodniona.

 1. Bazę noclegową zapewnia organizator, do niego należy również, przygotowanie pomieszczeń noclegowych.
 2. Uczestnicy Marszu są zobowiązani w miejscach noclegowych do przestrzegania porządku i dbałość o użyczone mienie.
 3. Wyżywienie uczestnikom zapewniają organizatorzy: w piątek kolację, w sobotę cztery gorące posiłki, w niedzielę śniadanie oraz obiad w Wąchocku.
 4. Ubezpieczenie grupowe.
 5. Organizator zapewnia uczestnikom nieodpłatny transport bagaży na trasie Szydłowiec-Wąchock.

Dane do kontaktu:

Roman BUREK tel: 604 219 765, e-mail: romanburek@op.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAM

                                     Komendant Marszu

Pliki do pobrania:


ikona PDFKarta Zgłoszenia XI Marszu Szydłowiec – Wąchock 2017 r. – Wersja PDF

ikona DOCKarta Zgłoszenia XI Marszu Szydłowiec – Wąchock 2017 r. – Wersja DOC

ikona PDFLista uczestników XI Marszu Szydłowiec – Wąchock 2017 r. – Wersja PDF

ikona DOCLista uczestników XI Marszu Szydłowiec – Wąchock 2017 r. – Wersja DOC

ikona PDFProgram XI Marszu Szydłowiec – Wąchock 2017 r. – Wersja PDF

ikona PDFRegulamin XI Marszu Szydłowiec – Wąchock 2017 r. – Wersja PDF

ikona DOCUbezpieczenie karta odpowiedzialnosci XI Marszu 2017 r. – Wersja DOC

ikona PDFUbezpieczenie karta odpowiedzialnosci XI Marszu 2017 r. – Wersja PDF


plakat-marsz-szlakiem-powstancow-2017