Pomimo tego, iż nie jest dobrą praktyką publikowanie informacji dotyczących wewnętrznych spraw organizacji, wobec postępowania jak sam się określił ,,byłego już członka Związku Strzeleckiego”, Zarząd zmuszony jest do krótkiego wyjaśnienia sytuacji zaistniałej w ostatnich tygodniach. Za pomocą sieci internet, ,,były już członek Związku Strzeleckiego”, rozpowszechnia informacje na temat rzekomego nieuczciwego postępowania Związku Strzeleckiego względem jego oraz jego współpracownika. Sprawa dotyczy powoływania się przez te osoby na rzekomo należące do nich prawa autorskie do symboli i grafik używanych przez Związek Strzelecki. Osoby te, przez kilka lat działając non profit na rzecz ZS, w chwili obecnej domagają się zapłaty za swoją działalność, a także przypisują sobie autorstwo wielu wytworów powstałych w rezultacie wspólnej pracy członków i działaczy Związku Strzeleckiego.

Ponieważ Związek Strzelecki jako jeden z najwyższych priorytetów stawia sobie uczciwość i wiarygodność wobec każdej osoby bez wyjątku sprawa trafiła obecnie pod opiekę profesjonalnej kancelarii prawnej, która będzie dążyć do wyjaśnienia z tymi osobami zaistniałej sytuacji.

Jeżeli jednak osoby, które dopuszczają się przypisywania sobie cudzych dzieł oraz podważania dobrego imienia Związku Strzeleckiego nie zaprzestaną swoich działań, Zarząd gotowy jest do skierowania sprawy na drogę Sądową.

Komendant Główny ZS
st. insp. ZS Roman BUREK