Szydłowiec, 10 stycznia 2017 r.

KONKURS HISTORYCZNY

Szanowni Państwo

   Uprzejmie informuję, że XI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec-Wąchock wkracza w decydujący moment.

   Patronat honorowy objęli Wojewoda Mazowiecki i Wojewoda Świętokrzyski. Współorganizatorami marszu jest 10 samorządów:
Powiaty: Szydłowiecki i Starachowicki, Miasto Skarżysko Kamienna, Gminy: Szydłowiec, Jastrząb, Wierzbica, Mirów, Skarżysko Kościelne, Mirzec i Wąchock.

      Mam nadzieję, że Marsz będzie godną formą oddania hołdu ich bohaterom oraz dostarczy uczestnikom wielu wzruszeń i wzmocni ich patriotyzm. Obowiązkiem naszym jest pamiętać, czym były dokonania wielu zaangażowanych osób w czyn powstańczy oraz przebieg dramatycznych bitew i potyczek oddziałów powstańczych.

      W trakcie marszu zostaną rozegrane zawody strzeleckie z broni pneumatycznej oraz konkurs historyczny. Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie również dzieci i młodzież szkolną.

PYTANIA NA KONKURS HISTORYCZNY

W związku z organizacją konkursu historycznego podczas XI Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych proszę o przesyłanie 20 pytań wraz z odpowiedziami o tematyce związanej z okresem powstania styczniowego jak również poprzedzającym powstanie oraz po powstaniowym, oto przykład:

1. W dniu 27 lutego 1861 r. odbyła się w Warszawie demonstracja, w której od rosyjskich kul zginęło 5 osób (mężczyzn) w tym urodzony 03.11.1836 r. Karol Brendel. To wydarzenie określone zostało: „ iskrą zapalną, która wysadziła beczkę z prochem zwaną powstaniem styczniowym”. W jakiej miejscowości  urodził się Karol Brendel:
Szydłowcu
Chlewiskach
Kielcach
Radomiu
2. W miejscowości  Mirzec mieszkała rodzina  Jadwigi i Józefa , zaangażowania w działalności zarówno powstańczą jaki i przedpowstaniową. Są patronami Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu. Nazwisko tej rodziny to:
Kowalscy
Czachowscy
Prendowscy
Szydłowscy
3.
W ramach represji  za atak na Szydłowiec  Rosjanie aresztowali m. in. działacza niepodległościowego, proboszcza szydłowieckiej parafii ks. Aleksandra Malanowicza. W jaki sposób ks. Malanowicz odbył drogę przez Radom do miejsca osadzenia w twierdzy Iwanogrodzkiej (dęblińskiej):
Pociągiem
Chłopskim wozem
Bryczką
Na postronku przytroczonym do kibitki

Pytania proszę przesyłać do dnia 16 stycznia br.
na adres: komendant@zwiazek-strzelecki.pl

Komendant Marszu

zaproszenie