W dniu 13 stycznia w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas oficjalnego posiedzenia Rady Wydziału WSBiP zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości i Związkiem Strzeleckim. Współpraca będzie odnosić się do prowadzenia na zasadach partnerskich kursów i szkoleń, działalności naukowej w ramach projektów naukowo-badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym oraz wzajemnej promocji. Strony ustaliły, że do podejmowania i sposobów realizacji poszczególnych form współpracy będą następować po podpisaniu stosownych umów.

   Podpisy pod porozumieniem złożyli: Dziekan dr Paweł GOTOWIECKI oraz st. insp. ZS Roman BUREK i komp. ZS Wiesław MIZERSKI. Z ramienia ZS uczestniczyli dodatkowo strzelcy z Oddziału Radom ZS. Podpisane porozumienie jest wynikiem wspólnie prowadzonych od kilku lat inicjatyw.

Porozumienie z WSBiP 2017