W dniach 14-15 stycznia w Bydgoszczy odbyła się odprawa Komendy Głównej ZS, której przewodniczył st. insp. ZS Roman BUREK. W odprawie uczestniczyli wyróżniający się strzelcy II Okręgu z Oddziałów Bydgoszcz ZS, Nakło n/Notecią ZS oraz Aleksandrów Kujawski ZS. W trakcie spotkania, strzelców którzy uzyskali określone wyniki w strzelectwie, wyróżniono Odznakami Strzeleckimi. Członkowie Oddziału Bydgoszcz ZS uzyskali łącznie 8 z 9 nadanych odznak w Bydgoszczy. Przy okazji tych wydarzeń trzech kandydatów złożyło przyrzeczenia, a kolejnych trzech po raz pierwszy stawiło się w szeregach Oddziału.