W czasie obchodów 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w szkole w Zbijowie Małym 21 stycznia podczas XI Marszu Szlakiem Powstańców  Styczniowych 1863R, w uznaniu zasług dla krzewienia etosu Żołnierzy Wyklętych oraz wspierania pracy Fundacji Niezłomni ofiarowany został pierścień Fundacji Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Romanowi BURKOWI.

Pierścień będący symbolem Fundacji Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszki” jest silnym ogniwem łączącym nas z Niezłomnymi Bohaterami pomordowanymi przez komunistów.

Został odkryty przy jednym z tysięcy zamordowanych strzałem w tył głowy. Położenie pierścienia wskazywało jednoznacznie na to, że został połknięty przed egzekucją.

Idący na śmierć człowiek, w chwili najcięższej próby, podjął ostatni w swoim życiu wysiłek by ocalić przed profanacją i przekazać dalej, to co było dla niego tak cenne, symbol miłości do Ojczyzny.

Wypełniła się wola Niezłomnego skazańca, wbrew woli katów przekazał znak przyszłym pokoleniom; zwyciężył, przekazując nam jednocześnie obowiązek, któremu był wierny – chronić Polskę.

Prezes Fundacji Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszki” Wojciech Łuczak przeszedł całą trasę marszu z Szydłowca do Zbijowa Małego. Fakt ten był dla nas miłym zaskoczeniem oraz potraktowaliśmy ten czyn jako znak wyrażenia szacunku dla idei marszu.

Pierścień jest wielkim wyróżnieniem, ale także wielkim zobowiązaniem, które należy wypełniać.

Artykuł: J. Ziembicki; Foto: A. Górski, Cz. Dul