Na porannym apelu w Mircu 22 stycznia br. podczas XI Marszu Szlakiem Powstańców  Styczniowych 1863R, nastąpiła niezwykła uroczystość – przekazanie bochna chleba.

   Na ręce Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Romana Burka został przekazany bochen chleba wypiekany wg tradycyjnego sposobu jak za czasów powstania. Przekazującym był Grzegorz Szymański Koordynator zaproszony na marsz z grupą młodzieży reprezentujący Małogoski Oddział Powstańczy 1863 r., działający przy Domu Kultury w Małogoszczu. Koordynator omówił sposób wypiekania chleba w czasie powstania oraz nadawaniu charakterystycznego znaku ,,Krzyża Jagiellonów” na chlebie jako wyraz symbolu mocnych więzów patriotycznych tamtego okresu.

Artykuł: J. Ziembicki; Foto: A. Górski, R. Burek